Grunnboring i Råde

Å planlegge dobbeltspor gjennom Østfold betyr også at man må ha kontroll på grunnforholdene der jernbanen skal gå.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Beltegående borerigg
Denne gangen har COWI, som er hyra inn av Jernbaneverket, fått beskjed om å bore 50-60 punkter totalt i området ved Råde. I snitt tar det to timer på hvert borepunkt, litt avhengig av hvilken metode som brukes og hvor dypt det er før man treffer fjell. Boreriggen som brukes er en beltegående borerigg med lavt marktrykk. Røret det bores med er av stål, og borekrona har en diameter på 54 millimeter. Ofte trengs det også vann ved boringen, derfor ser man vanligvis COWIs bil med tilhenger i nærheten av boreriggen. Ved noen punkter tas det også prøver som sendes til laboratoriet for vurdering og analyse.

Kontakter grunneiere
Men det er altså ikke bare å dra ut på jordet og bore. I forkant av slike prosjekt gjøres det en grundig jobb. Informasjon om grunnforhold og infrastruktur må innhentes og grunneiere må varsles. De grunneiere som berøres av boringene kontaktes med et varslingsbrev, tilbys befaring og avtaler inngås før arbeidet starter. Det markeres også hvor borepunktene skal plasseres, så det er vanlig at man kan se stikker eller markeringer før boreriggen er på plass. Det er i det hele tatt flere faser i denne faste prosedyren som må følges, før man setter borekrona i jorda.

Målere som står igjen
Noen ganger kan det hende man må sette ned en måler for å sjekke grunnvannet over lengre tid, en såkalt poretrykksmåler/piezometer. Dette er en trykkmåler for å måle trykket i grunnvannet på en ønsket dybde i et punkt. Dette medfører at disse poretrykksmålerne blir stående over lengre tid slik at data kan samles inn over tid og deretter vurderes sammen med annen informasjon. De grunneiere som berøres av dette kontaktes av Jernbaneverket for egne avtaler.