Her kan du se film fra boringen av nye mastefundamenter

Arbeidet med å erstatte de gamle kontaktledningsmastene mellom Moi og Egersund er i gang.