Det blir statlig planprosess

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå vedtatt at det blir statlig planprosess for jernbaneprosjektet «Togparkering Ski syd og ny avgreining Østre linje».

Nå skal de snakke med Bane NOR og Samferdselsdepartementet så raskt som mulig for å få oversendt plandokumenter og viktig informasjon. Det skal være en god dialog med kommunene før de lager ferdig planprogrammet og deretter et forslag til en reguleringsplan som skal på høring.

Først etter at høringsinnspillene for reguleringsplanen er vurdert vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet endelig bestemme nøyaktig hvor togparkeringen og den nye traseen mellom Ski og Kråkstad skal ligge.

Tone Manum, prosjektsjef Bane NOR: «Bane NOR er nå glade for at vi kan fortsette arbeidet med arealplan og en god løsning for en ny avgrening for Østre linje mellom Kråkstad og Ski. Løsningen vil gi svært mange et bedre og raskere togtilbud i fremtiden, og vi ser frem til å sammen med departementet å sette opp retningslinjer for det videre arbeidet.»