Se filmer av alternativene som utredes videre

Fristen for å gi innspill til planprogrammet utløp i begynnelsen av november. Nå pågår arbeidet med å sammenfatte høringsuttalelsene. I forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet er det laget videoer av de to alternativene som foreslås utredet videre.

Videoene i reportasjen er produsert av Asplan Viak AS på oppdrag fra Bane NOR, og viser alternativene med henholdsvis høy og lav linjeføring.

H2 Ø1 Høy

https://youtu.be/cvKjyCZH9ik

H3 Ø1 Lav

https://youtu.be/JIB7e9dyy9o