Samlede uttalelser av forslag til planprogram

Det er mottatt i alt 34 uttalelser til høring av planprogrammet. Kopi av alle uttalelser finner du i vedlagte dokument.