Informasjonsbrev til grunneiere

Bane NOR er i gang med planarbeidet for ny togparkering og ny innføring av Østre linje. I løpet av høsten skal det gjennomføres grunnundersøkelser i de aktuelle områdene sør for Ski.

Grunnundersøkelser foretas med mobil borerigg. Arkivfoto: Olav Sand, Bane NOR.

Grunneierinformasjon er sendt ut til berørte naboer. Informasjonen er utarbeidet i to varianter (se link til dokumentene under).

Den ene varianten er beregnet på eiere av landbrukseiendommer. Den andre til eiere av ordinære boligeiendommer. Alle grunneiere som blir direkte berørt av grunnundersøkelser vil bli kontaktet på forhånd.