Ler kryssingsspor

Som ledd i Bane NORs strategi for å øke godskapasiteten på Dovrebanen skal Bane NOR forlenge kryssingssporet på Ler stasjon slik at 650 meter lange godstog kan krysse uten unødig tidstap. Tre usikrede planoverganger inne på stasjonsområdet blir erstattet med nye underganger. Eksisterende plattform i tilknytning spor 1 skal rives og erstattes med en ny plattform på 125 meter. Det vil i tillegg legges til rette for en fremtidig forlengelse av plattformen til minimum 220 meter. På grunn av forlengelse av kryssingssporet skal en ny jernbanebru for spor 1 bygges over vassdraget Kaldvella. 

Baneservice AS er valgt som totalentreprenør og vil da ha ansvar for gjennomføring av prosjektering til byggeplan. Kontrakten inngått med Baneservice har en verdi på 198 millioner kroner og prosjektet har oppstart førstkommende påske. Da skal planovergangene rives og de to nye undergangene bygges.

Bygging
204
mill.
Kostnad
198
mill.
Kontrakt
936
Ny kryssingslengde i meter
650
Mulighet for toglengde i meter
2016
2017
2019
2020
  • Oppstart detaljplan
  • Godkjent detaljplan
  • Byggestart
  • Ibruktagelse