Kvam kryssingsspor

Som et ledd i Bane NORs strategi om å øke godskapasiteten på Dovrebanen skal  kryssingssporet på Kvam stasjon forlenges. På den måten blir den effektive kryssingslengden 797 meter. Det skal etableres nye sporveksler i sør og i nord og i tillegg skal et nytt singal- og kontaktledningsanlegg bygges. Dermed kan lengre godstog på inntil 696 meter krysse med samtidig innkjør. Det betyr at to tog i motsatt retning kan kjøre samtidig inn på stasjonen i hvert sitt spor uten unødvendig tidstap. 

Kvam. Foto: Bane NOR.
Planlegging
196
mill.
Kostnad
797
Ny kryssingslengde i meter
696
Mulighet for toglengde i meter
2016
2017
2019
2020
  • Oppstart detaljplan
  • Godkjent detaljplan
  • 30. januar inngikk Bane NOR kontrakt med Baneservice AS.
  • Prosjekt ferdig