Fremdrift og planer

Oppgradering av Kolbotn stasjon har stått på plakaten lenge, og en rekke løsninger har vært vurdert. Nå er det enighet om at stasjonen skal ligge der den er i dag, og planleggingen av tiltaket er i gang. Det vil likevel ta flere år før den nye stasjonen er på plass.

Jernbaneinfrastrukturen i Oslo-området er omfattende og komplisert. Det betyr at tiltak på stasjoner og spor må planlegges i god tid, og Bane NOR må ta hensyn til andre prosjekter som berører hvert enkelt tiltak.

Kolbotn stasjon ligger på Østfoldbanens innerstrekning, og når antall spor går ned fra tre til to på stasjonen blir det ikke lenger mulig å vende tog på stasjonen. Det vil gi mindre kapasitet for togtrafikk, og øke faren for feil og avvik. Det er også utfordringer knyttet til signalsystemet på stasjonen.

Samtidig pågår det to viktige prosjekter i området, som vil gjøre det enklere å gjøre endringer på Kolbotn. Follobanen står etter planen ferdig i 2021, og da får trafikksystemet mellom Oslo og Østfold en langt større kapasitet. Samtidig skal det gamle signalsystemet byttes ut med det såkalte ERTMS-systemet, som er langt sikrere, og gjør trafikkavviklingen mer robust.

Dette betyr at oppgraderingen av Kolbotn stasjon ikke vil finne sted før etter at Follobanen er åpnet i 2021.

Fremdrift

Prosjektet er per februar 2017 i hovedplanfase i Bane NOR. Det betyr at konseptet og omfanget skal defineres. I tillegg pågår reguleringsarbeidet for stasjonsområdet. Dette sammenholdes med Oppegård kommunes sentrumsplan for Kolbotn.

Reguleringsplan for stasjonsområdet sendes ut på offentlig ettersyn i 2017. Dette vil varsles i god tid, og det vil bli avholdt et offentlig informasjonsmøte i denne forbindelse.

Byggestart blir ikke før etter at Follobanen er åpnet, noe som etter planen skjer i 2021.

Oppegård kommunes side om områderegulering Kolbotn sentrum