Plan- og dokumentarkiv

Vedtatt reguleringsplan (2016):

Vedtatt reguleringspla Espa-Sørli

Forslag til reguleringsplan (2016):

Forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter

Kommunedelplanen  (2009):

Planprogrammet
Kommunedelplanen i Stange kommune
Referanse- og plandokumenter


Reguleringsplan for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen (2010):

Reguleringsplanen i Stange kommune (inkl. strekningen Kleverud-Espa)
Oversiktskart
Tegninger Stange

 

Eidsvoll-Hamar:

Brosjyre 2010