Kontakt oss

Det er mange måter å komme i kontakt med prosjektet på.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Fram til sommeren 2020 er besøks- og postadressen til prosjektet henholdsvis Schweigaards gate 33, 0191 Oslo og Postboks 4350, 2308 Hamar. Prosjektets mailadresse er stange_utbygging@banenor.no

Kontortiden er fra 08:00 til 15:45 (sommertid fra 08:00 til 15:00 fra midten av mai til midten av september). 

Besøk gjerne Facebooksiden vår: facebook.com/banenorstange

Bilde av Geir Kvillum
Geir Kvillum
Prosjektsjef
+ 47 930 19 550
Bilde av Bjørn Johannes Sørum
Bjørn Johannes Sørum
Grunnerverv og nabokontakt
+ 47 472 72 400
Bilde av Birgitte Langballe
Birgitte Langballe
Kommunikasjonsrådgiver
+ 47 909 90 729