Interessert i tømmerbygning?

Bane NOR ønsker å komme i kontakt med interessenter for overtakelse av tømmerbygninger (tømmerkasser) fra eiendom på Tangen.

Dette gjelder et tidligere bolighus og deler av et uthus. Bolighuset har et areal på ca. 35 m² med takhøyde på ca. 1,75 meter. Uthuset har et areal på ca. 10m².

Bygningenes tilstand er varierende og kan hentes ferdig demontert og merket på Tangen.

Interessenter bes kontakte Bane NOR for å få tilsendt informasjon. Vi annonserer også i Hamar arbeiderblad og Stangeavisa torsdag 8. mars. 

Kontaktadresse: steinar.hognestad@banenor.no

Frist for å melde interesse: 22.03.2018 klokken 12:00.