Sprengningsarbeider nær Strongpoint AS

I uke 13 skal det testsprenges nær fabrikken Strongpoint AS i Kongspartvegen på Tangen. Bane NOR beklager ulempene dette medfører for de nærmeste naboene.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mandag 27. mars begynner Hæhre entreprenør AS å rigge seg til og fram til fredag 31. mars skal det avskoges, renskes fjell og bygges adkomst for borrigg. 

Fredag 31. mars og lørdag 1. april skal det sprenges rundt fem ganger i området for å teste vibrasjoner. På lørdag skal det også komprimeres masser.

Arbeidstiden fra mandag 27. til torsdag 30. mars blir fra 07:00 om morgenen til ca. 19:00 på kvelden. 

På fredag og lørdag arbeides det fra 07:00 på morgenen og til 21:00 på kvelden.

Framkommeligheten endres ikke i området og de forventede vibrasjonene og rystelsene fra testsprengningene skal i utgangspunktet være begrenset.

Miljørettet helsevern og Stange kommune er orientert om arbeidene. 

Naboene i nærheten av arbeidene mottar nabovarsel per post. Varselet kan leses her.