Skal beregne støy fra det nye dobbeltsporet

Bane NOR signerte nylig en avtale med Sweco om støyberegninger og støytiltak i forbindelse med det nye dobbeltsporet som skal bygges fra Venjar i Eidsvoll til Sørli i Stange.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Avtalen er på 6,5 millioner kroner eks. mva. og omfatter støyberegninger av boliger som ligger i nærheten av dobbeltsporet fra Venjar til Langset i Eidsvoll og fra Kleverud til Sørli i Stange. De nye dobbeltsporstrekningene står ferdige i 2023.

– Alle boligene innenfor støysonen skal vurderes om de vil bli berørt av støy fra det nye dobbeltsporet, og eventuelt i hvilket omfang og hvilke støyreduserende tiltak som skal gjøres. Sweco gir deretter sine anbefalinger til Bane NOR. Alle som går over støygrensen vil bli innvilget støytiltak, forteller Erik Pascal Johansen, prosjektsjef i Bane NOR.

– Vi håper også at noen av disse støytiltakene vil hjelpe i anleggsperioden. Det er en av grunnene til at vi setter i gang med dette arbeidet såpass tidlig, Bjørn Tore Linberg, byggeleder for støykontrakten i Bane NOR.  

Erfaren rådgiver
Rådgiverselskapet Sweco bisto Fellesprosjektet E6-Dovrebanen med støyberegninger og støytiltak mellom Langset og Kleverud, og er derfor godt kjente i området og med oppgaven de skal i gang med.
– Vi starter umiddelbart opp arbeidene med å planlegge og å gjennomføre befaringer av de rundt 200 boligene i Eidsvoll og Stange. Befaringene pågår til over sommeren og alle dette gjelder blir varslet per brev, sier oppdragsleder i Sweco, Pål Szilvay.