Bygger ny undergang på Kleverud

Bane NOR skal lage ny undergang under jernbanen på Kleverud. Arbeidene har så smått begynt og vil pågå til etter sommerferien. Bane NOR beklager ulempene arbeidene medfører for de som blir berørt.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Entreprenør Anlegg Øst AS utfører arbeidene for Bane NOR og har rigget seg til der hvor undergangen skal etableres, rundt 200 meter syd for der det søndre innslaget til Hestnestunnelen etter hvert skal bygges.  
Det skal utføres mindre sprengninger tett på jernbanesporet framover, og i den forbindelse vil E6 og fylkesvegen stenges for trafikk den korte tiden sprengingene pågår.

I tilegg til vanlig arbidstid fra 07:00 til 19:00 fra mandag til fredag, jobbes det døgnkontinuerlig i  helgene i uke 23 og 32. Da er det stengt for ordinær togtrafikk på Dovrebanen og det jobbes intensivt på Kleverud. 

Spesielt vil det være mye støy og aktivitet i helga i uke 32 hvor den nye undergangen skal på plass. Bane NOR kommer tilbake med mer informasjon når disse arbeidene nærmer seg.

De nærmeste naboene har fått nabovarsel i postkassen, som også kan leses her