Reguleringsplan Espa-Sørli er vedtatt

Reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen, Espa-Sørli, ble vedtatt av Stange kommunestyre i møte den 22. juni.

Denne artikkelen er eldre enn fem år.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI til Fylkesmannen i Hedmark. 

Eventuell klage må sendes skriftlig til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, eller til post@stange.kommune.no innen 15.august 2016.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt innen 3 år fra denne kunngjøringsdato. For øvrig vises det til reglene i plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3.

Vedtatt reguleringsplan – kart

Vedtatt reguleringsplan – bestemmelser