Informasjonsmøte om dobbeltspor på Tangen

Salen på Tangen samfunnshus var fullsatt av berørte og interesserte da Jernbaneverket inviterte til informasjonsmøte om nytt dobbeltspor fra Espa til Sørli.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Rundt 100 stykker var på plass torsdag kveld for å høre mer om Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan for Espa-Sørli som er ute på offentlig ettersyn til 22. april.

Prosjekteringsleder Jarle Tangen loset de frammøte gjennom 3D-modellen av reguleringsplanforslaget. Etterfulgt av informasjon om hvilke konsekvenser planforslaget fører med seg for nærmiljøet og under anleggsperioden, særlig med tanke på støv, støy og trafikksikkerhet. Miljøoppfølgingsplanen og grunnerverv ble det også informert om.
Presentasjonen som ble vist på møtet finner du like under denne artikkelen. 

Bred interesse
Da det ble åpnet for spørsmål fra salen var forsamlingen blant annet opptatt av vannkvaliteten i Mjøsa i forbindelse med byggingen av Tangenvika jernbanebru, adkomster til eiendommer i anleggsperioden, støy, ønske om toalettfasiliteter på nye Tangen stasjon og trafikksikkerhet for myke trafikanter og barna spesielt.

Send inn merknader
Fristen for å komme med merknader til planforslaget er 22. april. Alle merknader må sendes Jernbaneverket skriftlig per post eller per mail: 
postmottak@jbv.no eller Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 HAMAR. 
Både mail og brev må merkes tydelig med saksnummer «201500856 – Espa-Sørli».

Svar på merknader
Den videre saksgangen er at Jernbaneverket behandler hver enkelt merknad, og at disse svares ut når reguleringsplanen er behandlet og vedtatt av kommunestyret i Stange. Svaret kommer i form av at reguleringsplanen sendes til de som har send inn merknad og dermed orienteres om vedtak og klageadgang.

Framdrift
Allerede til høsten vil noen forberedende arbeider gå i gang langs strekningen Espa-Sørli. Hovedarbeidene går i gang i 2018 og i 2023 åpner det nye dobbeltsporet for trafikk, med ny Tangen stasjon og Norges lengste jernbanebru over Tangenvika.