Her er innspillene til reguleringsplanen for Espa-Sørli

Jernbaneverket har sendt over sitt forslag til reguleringsplan med merknader til behandling i Stange kommune. I høringsperioden kom det inn 65 merknader til strekningen fra Espa til Sørli.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forslaget til reguleringsplan for nytt dobbeltspor fra Espa-Sørli var ute til offentlig ettersyn fra 7. mars til 22. april i år.

Jernbaneverket har mottatt 65 merknader fra myndigheter, offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner. Disse uttalelsene har nå blitt oppsummert og kommentert av Jernbaneverket.

Her følger dokumentene som er sendt over til Stange kommune for sluttbehandling:

Den 22. juni vil forslaget til reguleringsplan behandles av kommunestyret i Stange kommune.