Anskaffelser

Bane NOR planlegger å bygge nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli (Stange kommune), en strekning på 15,8 kilometer. Prosjektet omfatter også bygging av en tre kilometer lang tunnel fra Kleverud til Espa, jernbanebru over Tangenvika på 1 070 meter og ny stasjon på Tangen.

I sør kobles traséen til ferdigstilt dobbeltspor på Kleverud som ble driftsatt i 2015. I nord vil det nye dobbeltsporet kobles til eksisterende Dovrebane.

Les mer om prosjektet

Se film om prosjektet

3D-modellering/BIM

Bane NORs side for leverandører

Gjennomføring av prosjektet Kleverud-Sørli ses i sammenheng med etterfølgende strekning Sørli-Åkersvika. Arbeidet deles opp i kontrakter som vist i figuren under:

Kontraktsstrategi

Se større versjon her

KS-1 Hestnestunnelen
KS-2 Tangenvika jernbanebru
KSÅ-3 Underbygning Tangen – Stange
SÅ-4 Underbygning Stange – Åkersvika
KSÅ-5 Rådgiverkontrakt
KSÅ-6 Jernbaneteknikk, Spor/KL
KSÅ-7 Jernbaneteknikk, El/tele

 

Utlysning av anskaffelse:

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Bane NOR inviterer leverandører til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen for Tangenvika jernbanebru. Fristen er 15. september 2020, kl. 1200. 

Oslo, 20. juli 2020

Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

Oppstart 01.09.2021

Les mer om kontrakten  

__________

 

Re-start av konkurranser

Vi gjenopptar konkurransene om entreprisene på strekningen Kleverud-Sørli. Det betyr at invitasjon til prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru, Hestnestunnelen og rådgiverkontrakt igjen settes ut i markedet.

Prekvalifisering for KS-2 Tangenvika jernbanebru vil starte i uke 30. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering vil bli 15. september 2020.

Oppdatert plan for prekvalifisering for KS-1 Hestnestunnelen og KSÅ-5 Rådgiverkontrakt vil komme over sommeren.

Oslo, 2. juli 2020

________

 

Avlyser konkurranser med umiddelbar virkning

Bane NORs utlyste konkurranser om bygging av Tangenvika jernbanebru og rådgiverkontrakten i prosjektet Kleverud-Åkersvika på InterCity-strekningen Dovrebanen avlyses med umiddelbar virkning. Likeledes avlyses den kommende konkurransen om bygging av Hestnestunnelen.

Oslo, 16. mars 2020

Som følge av de ekstraordinære tiltak som myndighetene i hele Europa har iverksatt i forbindelse med Covid-19 viruset, har det oppstått en betydelig usikkerhet knyttet til gjennomføring og fremdrift for pågående prosjekter i Bane NORs prosjektportefølje. Dette innebærer blant annet at Bane NOR gjør løpende vurderinger av hvilke anskaffelsesprosesser som skal ferdigstilles, settes på vent eller avlyses.  

Vi ser oss dessverre nødt til med umiddelbar virkning å avlyse konkurransen som gjelder entreprise KS-2 Tangenvika jernbanebru og KSÅ-5 Rådgiverkontrakt. En beslutning om ny utlysning av konkurransen, vil tidligst kunne foreligge etter at det er etablert fullstendig kunnskap om konsekvenser denne ekstraordinære situasjonen får for Bane NORs prosjektportefølje.

Den kommende utlysningen av konkurransen om bygging av KS-1 Hestnestunnelen utsettes også av samme grunn.

Vi er svært lei oss for denne situasjonen og ønsker alle interessenter velkommen tilbake i våre prosjekter når situasjonen tillater det.


Dette er anskaffelsene som nå er avlyst:

KS-1 Hestnestunnelen

Kunngjøring Q1 2020
Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

  • Kontraktsignering februar 2021
  • Oppstart april 2021

Les mer om kontrakten

KS-2 Tangenvika jernbanebru

Bane NOR inviterer leverandører til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen for Tangenvika jernbanebru. Fristen er 3. januar 2020, kl. 1200. Se nyhetssak her.

Kunngjøring i Doffin
Kunngjøring i TED

  • Kontraktsignering desember 2020
  • Oppstart mars 2021

Les mer om kontrakten

KSÅ-5 Rådgiverkontrakt

September 2019
Bane NOR har lagt ut invitasjon på Doffin til prekvalifisering for ny rådgiverkontrakt for Kleverud-Sørli-Åkersvika. Bane NOR har valgt å opprette et datarom der utført prosjektering på prosjektet ligger tilgjengelig. Dette gjøres for å gi tilbyderne et bedre grunnlag og for å utligne eventuelle fordeler som eksisterende leverandører på rådgivertjenester til prosjektet ville kunne ha.

Konkurransen vil ikke gi mulighet til å by på deler av leveransen, selv om Bane NOR tidligere vurderte å åpne opp for dette. Bakgrunnen er at det vil medføre for stor risiko og ulempe både for markedet og i gjennomføring av konkurransen i forhold til fordelen det vil gi.

August 2019
Prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika vil sette ut en konkurranse om ny rådgiverkontrakt. Den vil i hovedsak omfatte:

  • Assistanse til utarbeidelse av konkurransegrunnlag for jernbaneteknikk (utførelseskontrakter i henhold til NS-8405) og underbygning i dagsone (totalentrepriser, NTK-15).
  • Faglig styrking av byggherreorganisasjonen for oppfølging av byggearbeidene.
  • Assistanse til FDV og sluttdokumentasjon for prosjektet.
  • Arbeidet utføres i tett samarbeid med byggherren, som et integrert team. Det vil si stor grad av samlokalisering.
  • Prosjektering av byggeplan for signal utføres av en annen kontrakt.

Kontrakten er planlagt som en rammeavtale som kan forlenges med opsjoner og vil kunne vare ut hele prosjekttiden til Kleverud-Sørli-Åkervika. Totalt volum, om alle opsjoner utløses, er estimert til 100-300 millioner NOK. Det vurderes å gi mulighet for å by på deler av kontrakten, enten jernbanetekniske fag, underbyggingsfag eller begge deler.

Ytterligere informasjon om kontraktstrategien og kontrakter vil bli gjort tilgjengelig innen kort tid.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om en eller flere av kontraktene.

Bilde av Geir Kvillum
Geir Kvillum
Prosjektsjef
930 19 550
Bilde av Gro-Ane Haarklou Westbye
Gro-Ane Haarklou Westbye
Kontraktsleder
908 55 482