Gjennomfører markedsdialog

Arbeidet med kontraktsstrategi for KTT prosjektet er godt i gang. For å innhente eksterne innspill gjennomfører vi markedsdialog med entreprenører i uke 5.

Det er en rekke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målet om to tog i timen i Trøndelag. Prosjektet jobber nå med reguleringsplaner og disse er ventet å være klare i løpet av sommeren.

Kontraktstrategien er viktig for å gjennomføre utbyggingen på en god måte. Innspill fra markeder er i denne forbindelse svært viktig. Prosjektet vil derfor gjennomføre dialogmøter med aktuelle entreprenører.
For ytterligere informasjon kontakt Morten Sigvardsen på mail: morten.sigvardsen@banenor.no.

For mer informasjon se: