Åpne møter i Levanger og Stjørdal om tiltak på Trønderbanen

For informasjon og dialog om reguleringsplaner for Østborg, Ronglan og Alstad, inviterer Bane NOR til åpne møter i Levanger og Stjørdal kommune.

Levanger og Stjørdal kommune har lagt reguleringsplaner for tiltak på jernbanen ved Østborg, Ronglan og Alstad ut på høring. Alle tiltakene er del av Bane NORs arbeid med Kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen (KTT), hvor målet er to tog i timen i Trøndelag innen utgangen av 2027.

På møtene vil vi informere nærmere om planene og svare på spørsmål. God dialog og innspill fra berørte og andre interesserte er viktig for lokale tilpasninger av planene. Vi oppfordrer alle til å sende inn kommentarer og innspill til planarbeidet.

Møte om Alstad

Åpent møte om reguleringsplan for Alstad avholdes i Stjørdal Rådhus (oppmøte i Servicetorget) mandag 5. desember kl. 19.00.
Se vår nyhetssak «Reguleringsplan for Alstad legges på høring» for lenke til dokumenter i saken og mer informasjon om planene.

Felles møte om Østborg og Ronglan

Åpent møte om reguleringsplanene for Østborg og Ronglan avholdes i Levanger rådhus torsdag 8. desember kl. 18.00.
Se vår nyhetssak «Planer for Ronglan og Østborg kryssingsspor på høring» for lenke til dokumenter i saken og mer informasjon om planene.