Fakta om KTT

Prosjektet for kapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen skal gi jernbanen i Trøndelag et løft slik at vi kan kjøre flere tog mellom Støren og Steinkjer. Bane NOR planlegger for to lokaltog i timen begge veier, samt at vi tilrettelegger for et bedre tilbud for fjerntog og godstrafikk.

Transportbehovet i Trøndelag vokser, og det er behov for å bygge ut for arealeffektive og miljøvennlige transportløsninger. Jernbanen er en sentral del av løsningen for å nå målene om reduksjon i klimagassutslippene.

Prosjektet består av flere mindre tiltak som til sammen gir dette stor effekt og økt kapasitet. Mange små tiltak gir også positive effekter for omgivelsene. Det gir mindre ulemper for naboer og reisende, og vi unngår vi store omfattende naturinngrep. Eksempler på dette er beslag av verdifulle arealer, som matjord og øvrige landbruksarealer.

På grunn av at tiltakene er spredt over et stort geografisk område er prosjektet er delt inn i flere underprosjekter:

Støren
Tiltak: Ny mellomplattform og bygging av overgangsbru
Beliggenhet: Midtre Gauldal kommune
Fungerende prosjektleder: Tora Tjensvold. Tlf: 908 35 141, e-post: tora.tjensvold@banenor.no

Ler
Tiltak: Ny sideplattform og bygging av overgangsbru
Beliggenhet: Melhus kommune
Prosjektleder: Levent Guclu. Tlf: 481 29 394, e-post: levent.guclu@banenor.no

Melhus
Tiltak: Ny sideplattform og forlenging av kryssingsspor
Beliggenhet: Melhus kommune
Prosjektleder: Jokin Mendikute, tlf: 944 30 512, epost: jokin.mendikute@banenor.no

Marienborg-Lademoen
Tiltak: Ny sideplattform på Skansen og Lademoen. Ombygging av sporarrangement på strekningen
Beliggenhet: Trondheim kommune
Prosjektleder: Eirik Winther, tlf: 410 04 943, epost: eirik.winther@banenor.no

Stjørdal
Tiltak: Ny mellomplattform og planfri kryssing/kulvert
Beliggenhet: Stjørdal kommune, stasjonsområdet
Prosjektleder: Vegard Storvold, tlf: 476 34 404, epost: vegard.storvold@banenor.no

Alstad
Tiltak: Nytt kryssingsspor
Beliggenhet: Stjørdal kommune
Prosjektleder: Tonje Aas Sæthre, tlf: 971 88 265, epost: tonje.aas.saethre@banenor.no

Ronglan
Tiltak: Nytt kryssingsspor
Beliggenhet: Levanger kommune
Prosjektleder: Truls Tharalsen, 418 09 994, tlf: , epost: truls.tharalsen@banenor.no

Østborg
Tiltak: Nytt kryssingsspor
Beliggenhet: Verdal kommune
Prosjektleder: Tonje Aas Sæthre, tlf: 971 88 265, epost: tonje.aas.saethre@banenor.no

Verdal
Tiltak: Ny sideplattform
Beliggenhet: Verdal kommune, stasjonsområdet
Prosjektleder: Ingrid Gravseth Espenes, tlf: 906 58 657, epost: ingrid.gravseth.espnes@banenor.no

Sparbu
Tiltak: Nytt kryssingsspor, ny sideplattform til spor to og planfri adkomst
Beliggenhet: Steinkjer kommune
Prosjektleder: Bjørn Tore Inderberg, tlf: 986 36 272, epost: bjorn.tore.inderberg@banenor.no