Jobb hos oss

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Den omfatter hele InterCity-utbyggingen, inkludert prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16, samt flere prosjekter på Vestlandet. Utbygging Vestfoldbanen er ansvarlig for utbygging av nye dobbeltspor på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag rundt 150 medarbeidere.

Fotomontasje: Bane NOR

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, bygger Bane NOR nytt og moderne dobbeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker. Når nye sporene åpner for trafikk i slutten av 2025, blir det mulig å kjøre fire tog i timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

I tillegg til utbyggingsprosjektene, har Utbygging Vestfoldbanen også ansvar for planleggingen av de gjenståene strekingene mellom Tønsberg og Larvik, samt hensettingsanlegg i Drammen og Tønsberg.  

Vil du være med på reisen? Vi kan lokke med et veldig godt arbeidsmiljø, spennende arbeidsoppgaver og muligheten til å være med på skape fremtidens jernbane. 

Her finner du de ledige stillingene i Bane NOR.