Storsatsing på Gjøvikbanen

Nye Jaren stasjon er en sentral del av en stor satsing på Gjøvikbanen som skal bidra til et bedre rutetilbud. Tiltaket skal bidra til timesintervall for regiontoget (R30) i begge retninger. Timesintervall for lokaltoget (L3) i begge retninger.

Innen utgangen av 2022 vil Bane NOR ha gjennomført oppgradering av banen og stasjonene til godt over en milliard kroner.

For å bedre togtilbudet helt frem til Gjøvik stasjon gjøres det store tiltak langs hele banen, fra Oslo i sør til og med Gjøvik stasjon.

På Jaren bygger vi:

• Hensettingsanlegg for seks togsett
• Oppgradering av stasjonsområdet med ny sideplattform til spor 1 og 3.
 Overgangsbru mellom plattformene. Heis som en del av universell utforming.
• Permanent drifts- og vedlikeholdsbase med sportilgang.