Nye Jaren stasjon

Jaren stasjon er lokalisert på Gjøvikbanen (km 71.920) på Jaren i Gran kommune. Stasjonen er endestasjon for lokaltogene mellom Oslo S og Jaren og betjener regionstogene mellom Oslo S og Gjøvik. Jaren stasjon består i dag av fire spor på stasjonsområdet, med plattform til spor 1 og en mindre mellomplattform til spor 2. Adkomst til mellomplattform 2 er over spor 1.

Hensikten for prosjektet Jaren stasjon er å øke hensettingskapasiteten på Gjøvikbanen for å kunne benytte lengre materiell på banen, samt for å tilrettelegge for togtilbudet som er planlagt i Ruteplan 2027. Videre er det et mål å etablere planfri kryssing på stasjonen for gående og syklende.