Film om togparkering

Bane NOR har laget en film om hvorfor vi bygger togparkering og hva som skjer inne på et slikt anlegg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR planlegger flere togparkeringer i InterCity-nettet. Togparkering er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger og utnytte kapasiteten på de nye dobbeltsporene.

Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet. Med flere tog på skinnene øker også behovet for parkeringsplasser for togene når de ikke er i trafikk. Togene må parkeres utenfor sporet når de ikke skal frakte passasjerer. Da får vi vedlikeholdt sporet og togene.

Togparkeringen fungerer best hvis de bygges så nær toglinjens endestasjon som mulig. Da bruker ikke tomme tog opp plassen på skinnene.

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres når de ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.
  • Dersom trafikkveksten skal tas på vei, vil det kreve mye større arealer enn satsing på jernbane og tilhørende togparkering.