Bane NOR og Rambøll signerte kontrakt for hensetting på Østfoldbanen

Denne uken signerte Bane NOR og Rambøll kontrakt for planlegging av hensettingsanlegg (togparkering) på Østfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mandag 8. januar signerte prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging, Helga Nes og administrerende direktør, Ole-Petter Thunes i Rambøll, kontrakt om planlegging av flere hensettingsprosjekter på Østfoldbanen. Foto: Martin Hove/Bane NOR

Kontrakten innebærer gjennomføring av hovedplan og kommunedelplan for hensetting på Østfoldbanen, samt opsjon på detaljplanfasen.

- Med signeringen av denne kontrakten har vi nådd en viktig milepæl. Vi kan nå starte for fullt med planleggingen av hensettingsanlegget, som er sentralt for å få tatt ut gevinstene fra InterCity-prosjektet med flere tog og kortere reisetider, sier prosjektdirektør for Utbygging i Bane NOR, Helga Nes.

Også i Rambøll er de klare for å komme i gang med planleggingen.

- Vi synes det er spennende å bidra til samfunnsutviklingen gjennom et slikt rådgiveroppdrag, og vil gjøre vårt ytterste for å bidra til gode prosesser og helhetlige løsninger, sier administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes.

Starter opp med en gang
Rambøll og Bane NOR setter i gang med en gang. I løpet av januar starter arbeidet med å lage en forstudie. I forstudien skal ulike alternative plasseringer av nye hensettingsanlegg vurderes. Hensikten er å kvalitetssikre arbeidet som er gjort tidligere, og i samarbeid med kommuner og sektormyndigheter komme frem til hvilke alternativer som skal utredes videre. Parallelt vil arbeidet med planprogram starte opp. Planprogrammet er grunnlaget for den videre planleggingen (en plan for planleggingen), og beskriver blant annet alternativer og konsekvenser som skal utredes videre. 

Nært samarbeid med kommunene
For å kunne sette inn flere tog på Østfoldbanen i takt med utbyggingen av dobbeltspor, trengs det ett hensettingsanlegg i Moss/Rygge/Råde og ett eller to hensettingsanlegg i Fredrikstad/Sarpsborg-regionen. 

-  Vi ønsker et nært samarbeid med kommunene og skal legge opp til jevnlige møter med kommunene og andre aktører i tiden fremover, sier Robert Moan som er planleggingsleder for hensettingsprosjektene på Østfoldbanen.

Les mer om planprosessen her.