Vil utvikle sentrum av byene

Hvilke byer vil vinne kampen om framtidens arbeidsplasser og tilflyttere? Det blir stedene som ønsker togstasjon og fortetting i sentrum, ifølge ROM Eiendom.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom. Foto: Simen Slette Sunde, Bane NOR

InterCity-satsingen er utviklingen av et godt, raskt og miljøvennlig transporttilbud mellom byene på Østlandet. En av Stortingets klare forutsetninger for nytt dobbeltspor er at togstasjonene ligger sentralt i byene.

– Når jernbanen ble lagt til byene for 100 år siden, vokste sentrum rundt dem. Den samme utviklingen ser vi i dag. De som ønsker en togstasjon utenfor bykjernen, bør sette seg inn i hvilke premisser som gjelder for byutvikling og vekst, sier administrerende direktør Petter Eiken i ROM Eiendom.

Arbeidsgivere etterspør kollektivtrafikk
23. mars lanserte Transportøkonomisk institutt rapporten «Miljøeffekter av stasjonær lokalisering av boliger og arbeidsplasser». Rapporten er skrevet på oppdrag fra ROM Eiendom og peker på viktigheten av å fortette med boliger og arbeidsplasser i sentrum av byene. Konklusjonen var at dette fører til flere miljøvennlige reiser, framfor økt biltrafikk.

I Moss har politikerne tatt hensyn til dette og jobber for å fortette sentrum, der den framtidige togstasjonen skal ligge:

– Vi er veldig opptatte av sentrale arbeidsplasser. I dag spør ikke store arbeidsgivere Moss kommune om muligheten for parkeringsplasser. De ønsker arealer i nærheten av kollektivknutepunktet. Det er faktisk en revolusjon! sier Mosseordfører Tage Pettersen.

Anbefaler ikke stasjoner på jordet
Ordføreren forteller om en spennende, framtidsrettet og miljøvennlig bydel. Her skal kollektivtransporten, sykling og gange være de foretrukne måtene å forflytte seg på. Pettersen gir følgende råd til andre byer der det nå planlegges dobbeltspor og nye jernbanestasjoner:

– Involver dere i planleggingen så tidlig som mulig, og tørr å stå i stormen når beslutningen er tatt. Når det gjelder stasjonslokalisering, har jeg fulgt med litt på diskusjonen i Tønsberg. Hvis en ønsker at stasjonen skal ligge på et jorde utenfor sentrum, tror jeg byen vil tape på det i 2050, sier Pettersen.

Byene blir mer attraktive
Eiendomsdirektør Eiken påpeker at det er krevende å bygge og transformere byenes sentrum, men at dette er nødvendig.

– Planer om endring og fortetting fører til bråk. I Oslo møtte planene om Barcode massiv motstand. I dag kan du ikke lese en turistbrosjyre uten å se bilder derfra. I dag er det ingen som angrer på det. Tvert imot: kommunen og politikerne skulle ønske at de hadde bygget høyere, sier Eiken.

Han mener planene om fortetting nær togstasjonene i Moss og Drammen vil gjøre disse byene enda mer attraktive. Dermed vil de lettere tiltrekke seg folk som vil bo og jobbe urbant, men ikke ønsker å bosette seg i hovedstaden.

– I tillegg er det viktig å få næringsvirksomhet i sentrum. Vi skal ikke skape sovebyer der folk kun bor. Vi skal ha bysentra med folkeliv, handel og aktivitet, sier direktøren.

Her finner du rapporten  «Miljøeffekter av stasjonær lokalisering av boliger og arbeidsplasser»

Nedenfor finner du en presentasjonen av rapporten, holdt av forsker Kjersti Visnes Øksenholt i Transportøkonomisk institutt.