Dobbeltspor og eiendomsutvikling

Det spres stadig påstander om at Bane NOR planlegger dobbeltspor i byene utfra et ønske om å tjene mest mulig penger. Det er feil.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det skal bygges ny jernbanestasjon i Fredrikstad og en rekke andre byer på Østlandet. Det gjør Bane NOR etter nasjonale føringer om rask reisetid, flere togavganger, reduksjon av klimagasser og bidrag til en miljøvennlig fortetting av byene. Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Eiendomsutvikling er ikke en del av planleggingen og utredningen av korridorer for nytt dobbeltspor. Her legger staten helt andre kriterier til grunn: Bane NORs rammer og målsettinger er satt av Stortinget.

Miljøvennlige løsninger
Dette er føringer om rask reisetid, økt kapasitet (flere togavganger), reduksjon av klimagasser og bidrag til fortetting av byene/byutvikling. Vi planlegger utfra god jernbaneteknisk funksjonalitet (blant annet hva som er praktisk mulig å bygge) og fornuftige investeringskostnader.

I tillegg vektlegges konsekvenser for landskap, dyreliv, matjord, bolig- og næringsområder og kulturminner. Til sammen skal dette gi god samfunnsøkonomisk nytte, som er det viktigste kriteriet for politikerne når de bevilger penger til ulike samferdselstiltak.

Inntekter til staten
Det er helt riktig at Bane NOR Eiendom skal utvikle og forvalte jernbaneeiendom, slik ROM Eiendom gjorde tidligere. På landsbasis skal det forvaltes en eiendomsportefølje med en anslått brutto verdi på 45 milliarder kroner. Dette betyr at Bane NOR får en ny inntektskilde i tillegg til de tradisjonelle bevilgningene over statsbudsjettet.

Bane NOR er et statlig foretak som eies 100 prosent av Samferdselsdepartementet. Derfor vil hele gevinsten fra eiendomsvirksomheten gå til et miljømessig og samfunnsnyttig formål, bestemt av de folkevalgte på Stortinget, nemlig til videre utvikling av jernbane.

Bane NOR Eiendom skal bidra til bærekraftig by- og stedsutvikling

- Vår ambisjon er å få flere til å bruke tog, samt å delfinansiere jernbanen. Dette skal vi få til ved å bygge boliger og kontorbygg og skape gode byrom. I tillegg skal vi tilby de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legge til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilby parkering for både sykler og biler, sier  Petter Eiken, konserndirektør for Bane NOR Eiendom.