Starter med grunnboringer i Råde

Jernbaneverket jobber videre med grunnboringer på strekningen Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad), og starter nå opp i Råde.