Planlegger etter gjeldende bestilling (NTP 2014-2023)

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen la fram grunnlaget som Samferdselsdepartementet har bestilt til arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 den 29. februar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Plangrunnlaget som er overlevert samferdselsministeren, er et utgangspunkt for Samferdselsdepartementets og Stortingets arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029, som behandles våren 2017. Inntil den er behandlet er det oppdraget gitt i Nasjonal transportplan 2014-2023 Jernbaneverket planlegger og bygger etter.

Plangrunnlaget fra transportetatene og Avinor ligger her. Vedleggsrapport 6 viser en framdrift for ferdigstillelse av hele InterCity-nettet innen 2030.