Informasjonsmøte i Horten

I forbindelse med høringsprosessen inviterer kommunene og Jernbaneverket til høringsmøte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Høringsmøtet vil foregå i Auditorium Larvik på Bakkenteigen tirsdag 3. mai kl 18.00.

Åpent for alle på Bakkenteigen
Møtet er åpent for alle og vil holdes i Auditorium Larvik på Bakkenteigen tirsdag 3. mai kl 18.00. 

Presentasjon av planforslaget
Horten kommune vil redegjøre for behandling av planforslaget i kommunene før Jernbaneverket presenterer planforslaget korridor 3, med vekt på spesielle utfordringer og forberedelser til neste planfase.

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål.

Les mer om høringsprosessen her

Les om vårt forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning her

Åpen kontordag vil arrangeres 2. juni, tid og sted vil annonseres senere.

Velkommen!