Forslag til reguleringsplan

Forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor mellom Espa og Sørli ble i går lagt ut til offentlig ettersyn (høring).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

En 1070 meter lang bru over Tangenvika og ny stasjon på Tangen er viktige elementer i Planforslaget legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på den ca. 12 kilometer lange strekningen fra Espa til Sørli.

Planforslaget legger til rette for utbygging og drift av nytt dobbeltspor på den ca. 12 kilometer lange strekningen fra Espa til Sørli. En 1070 meter lang bru over Tangenvika og ny stasjon på Tangen er viktige elementer i planen. Utbyggingen vil skje sammen med tunnelstrekningen Kleverud – Espa, som allerede er regulert. Nytt dobbeltspor fra Kleverud til Sørli er planlagt å stå ferdig til 2023.

Planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Stange kommune. Mer informasjon finnes i artikkelen Forslag til reguleringsplan Espa-Sørli

3D av planstrekningen kan du se her:

https://www.youtube.com/watch?v=l4zDCBmTlOo&feature=em-share_video_user