Fagrapporter Sørli-Brumunddal

Jernbaneverket legger i dag ut deler av fagrapportgrunnlaget til konsekvensutredningen som blir overlevert kommunene Stange, Hamar og Brumunddal 1. juni.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket ønsker å gi spesielt politikerne i de tre kommunene noe bedre tid til å sette seg inn i det omfattende utredningsmateriale som er produsert.

- Vi har en stram framdrift og omfanget av det som skal legges til grunn for anbefalingen er stort. Derfor håper vi at politikerne og andre interesserte vil ha nytte av å sette seg inn i en del av fagrapportene som blir gjort tilgjengelig nå, sier planleggingsleder for Sørli-Brumunddal, Sverre Setvik.

Fem av rapportene tilhører kategorien «ikke-prissatte konsekvenser». Det er: naturressurser, kulturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, landskapsbilde og naturmangfold.

I tillegg publiseres to rapporter om støy og en om byutvikling. Rapportene finner du her.

Overlevering av kommunedelplan med konsekvensutredning
I forbindelse med overleveringen av kommunedelplan med konsekvensutredning 1. juni publiseres de resterende rapportene på Jernbaneverkets nettside. Det er Jernbaneverkets anbefaling, hovedrapport konsekvensutredning med de prissatte konsekvensene, inkludert kostnader, og selve «kommunedelplanen for Sørli –Brumunddal» med planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og tegningshefte.

Jernbaneverket vil 1. juni legge fram hele utredningsmateriale. Det legges ikke opp til noe informasjonsopplegg knyttet til de fagrapportene som legges ut nå, men Jernbaneverket vil kunne oppklare rene misforståelser.

Jernbaneverkets oppgave er å se alle rapportene i sammenheng, og vi ønsker derfor ikke å kommentere rapportene enkeltvis før 1. juni.