InterCity-prosjektet trenger flere medarbeidere.

Norges største samferdselsprosjekt er i gang, og du har muligheten til å være med!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bildet er tatt under vårens prosjektsamling i Holmestrand. Foto: Anne Mette Storvik/Jernbaneverket.

InterCity-prosjektet i Jernbaneverket har 50 ansatte, 25 kvinner og 25 menn med ulik bakgrunn og utdannelse. Vi er i sterk vekst og trenger derfor å styrke vår ekspertise innenfor grunnerverv, signal og prosjektstyring. 

Vi står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. De neste årene skal prosjektet planlegge og prosjektere 230 kilometer moderne dobbeltsporet InterCity-nett, samt 21 sentralt lokaliserte stasjoner tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.