Borer i grunnen i sommer

Jernbaneverket starter med omfattende undersøkelser av grunnen i sommer både på Vestfoldbanen og Østfoldbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bilde fra undersøkelsene som nå er i gang mellom Nykirke og Barkåker. Foto: Olav Sand

Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen. Denne kunnskapen skal brukes i den videre planleggingen av dobbeltspor på InterCity-strekningene.

Les mer om grunnundersøkelsene ved å følge linkene til strekningene nedenunder:

Som et supplement til grunnundersøkelsene skanner Jernbaneverket også bakken med helikopter. Les mer om dette her.