Stort engasjement i Hamar

Tirsdag 17. november informerte Jernbaneverket om hvilke alternativer innenfor de tre utredningskorridorene i Hamar som skal utredes videre.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Over 500 personer møtte opp til Jernbaneverkets informasjonsmøte i Hamar. Foto: Hedda Nossen

Salen i Scandic hotell var nærmest fullsatt med over 500 personer som var kommet for å høre siste nytt om planleggingen av nytt dobbeltspor fra Sørli til Brumunddal.

Møtet ble også sendt live på Hamar Arbeiderblad sine nettsider og NRK Hedmark.

Ordfører i Hamar Einar Busterud ønsket velkommen til møtet. Jernbaneverket ved prosjektdirektør Anne Siri Haugen, planleggingsleder Sverre Setvik og prosjektleder Harald Hansen i Rambøll Sweco presenterte først prosjektet og alternativene som skal tas med videre inn i full konsekvensutredning. Deretter var det åpen time hvor deltakerne kunne stille spørsmål til Jernbaneverket og rådgiver Rambøll Sweco ved åtte ulike temabord. Det var stor interesse og mange spørsmål fra de oppmøtte.

Møtet ble avrundet med åpen mikrofon til slutt.

Les hele optimaliseringsrapporten her.

Jernbaneverket orienterte forsamlingen om de optimaliserte alternativene gjennom Hamar. Foto: Hedda Nossen

Ved temabordene var det mange som ønsket å se på kartene og stille spørsmål. Her svarer planleggingsleder Sverre Setvik på spørsmål om korridor 2. Foto: Hedda Nossen

Prosjekteringsleder i Jernbaneverket Arnt Nyborg svarer på spørsmål fra interesserte deltakere. Foto: Hedda Nossen