Skal bore over 100 punkter i Hamar i høst

Jernbaneverket går snart i gang med grunnboringer og seismiske undersøkelser i Hamar. Hensikten med undersøkelsene er å finne ut hvor dypt det er til fjell og hva slags masser som finnes i grunnen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket fortsetter med grunnundersøkelser mellom Sørli og Brumunddal. Først ut er Hamar. Foto: Olav Sand

Det skal bores over 100 punkter i Hamar. – Vi skal også bore noen punkter ved Stange stasjon og i Ottestad, sier planleggingsleder Sverre Setvik. Som et supplement til boringene skal det også gjøres seismiske undersøkelser i både Stange og Hamar kommuner.

- Seismiske undersøkelser gjøres ved at vi sender trykkbølger ned i jorda. Når trykkbølgene møter en hardere flate i bakken blir de reflektert tilbake til overflaten. Hvor lang tid trykkbølgene bruker ned og opp forteller oss hvor langt ned i bakken denne flaten ligger, forteller Setvik.

Trykkbølgene lages ved å bruke en liten ladning, slegge/hammer eller et apparat som lager vibrasjoner.

Informasjonen om grunnforholdene skal brukes i den videre planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal.