Vestfold: Samarbeid er nøkkelen

Kommune- og fylkespolitikere, næringsaktører og planleggere i transportetatene i Vestfold var enige om at samarbeid er nøkkelen for å få til en vellykket knutepunktutvikling i regionen. Det kom frem under gårsdagens knutepunktkonferanse i Tønsberg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Drøye hundre politikere, offentlige planleggere og representanter fra næringslivet og investorer i Vestfold var i går samlet på knutepunktkonferansen. Foto: Hilde Lillejord

- Der jernbanen går, vil folk bo, sa assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås da han åpnet  konferansen og viste til hvordan befolkningstettheten i Norge stemmer overens med hvor det går jernbane idag.
- Får vi til gode knutepunktløsninger vil vi legge til rette for enda bedre vekst og utvikling. Samfunnet trenger velfungerende samferdsel med effektiv arealutnyttelse.

- Vi må få ned kostnadene og få opp nytten, dette kan vi få til med god arealpolitikk og gode kollektivløsninger som bringer passasjerene til toget,  forklarte assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås. Foto: Hilde Lillejord/JBV

- Vi må få ned kostnadene og få opp nytten. Dette kan vi få til med god arealpolitikk og gode kollektivløsninger som bringer passasjerene til toget. 

Til slutt understreket Løvås hvor viktig det er å holde engasjementet oppe og kjempe for at også det ytre InterCity-nettet skal bygges ut.

Leder for knutepunktenheten i InterCity-prosjektet, Marianne Hermansen, vektla også samarbeid i sitt innlegg.
- Vi skal sørge for at det vi bygger skal møte byen så godt som mulig og legge til rette for videre utvikling. Sammen skal vi jobbe for at de nye InterCity-stasjonene skaper forbindelser i stedet for barrierer og gjøre stasjonen tilgjengelig for de reisende med et godt kollektivtilbud. Dere må så i felleskap ta ansvaret for det som skjer rundt stasjonen.

Målet er at de nye InterCity-stasjonene skaper forbindelser i stedet for barrierer, sa Marianne Hermansen som er leder for knutepunkt i InterCity-prosjektet. Foto: Hilde Lillejord

Jernbanen gir kommunen muligheter
Ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, holdt et inspirerende innlegg sammen med næringssjef Inger Christensen. De fortalte om hvordan kommunen hadde fått til å reorganisere seg for å møte Jernbaneverkets krav til knutepunkt. 
- Vi måtte begynne med oss selv, bestemme oss for å bli en JA-kommune. For å skape økonomisk kontroll måtte vi gjøre noen upopulære tiltak, som å legge ned to skoler og stenge et eldresenter. Til slutt klarte vi å snu økonomien. Videre måtte vi være tro mot fortettingsideen av byen og satset derfor blant annet på å plassere et nytt bibliotek som møteplass midt i sentrum, mens vi sa nei til nyetablering av et kjøpesenter utenfor byen.
-Vår erfaring er at jernbanen først og fremst gir oss muligheter, deretter er det opp til kommunene selv å bruke dem, avsluttet ordføreren.

Næring og fortetting
Boligfortetting og muligheter for næringsutvikling, var kriterier den lokale eiendomsutvikleren Ole Johan Olssen argumenterte for.

- Det er ekstremt viktig med samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen om utvikling av den trafikale delen. Premissene for å lykkes er at vi er foroverlente, at vi samarbeider med god kommunikasjon mellom aktørene og at vi alle har troen på å lykkes!

Ole Johan Olssen (til venstre) savnet en større vektlegging av næringsutvikling i vurdering av framtidig stasjonsplassering. Morten Klokkersveen (til høyre), planleggingsleder for InterCity-strekningen Tønsberg-Larvik, kom med en påminnelse om at vi skal bygge for tog som skal kunne kjøre langt og fort, samtidig som vi skal ha togtrafikk som skal kunne stoppe flere steder. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Kristin Saga, leder for NHO Vestfold, sammenliknet Vestfold med Århus i Danmark som har valgt å satse på universitetene og kunnskapsbasert vekst. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Kristin Saga, leder for NHO Vestfold rundet av konferansen med å vektlegge viktigheten med styrket personaltransport og fortetting av boområdene. 

- Vi må erkjenne at alt vokser, bare ikke arealet. Derfor må vi tenke byutvikling i et større perspektiv og ha en plasseffektiv arealplanlegging med gode transporttilbud. Vestfold kan få til dette hvis vi evner å se framover og finne de gode løsningene sammen.