Jernbaneverket orienterte om InterCity i Østfold

I overkant av 30 tilhørere hadde møtt opp tross finvær da Jernbaneverket informerte om status for planleggingen av InterCity-strekningen Haug-Halden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det var Jernbaneverket, Jernbaneforum øst, Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen som inviterte til åpent møte 24. juni. Hensikten var å gi alle interesserte siste nytt om planleggingen av dobbeltspor gjennom Østfold.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen og planleggingsleder Elisabeth Nordli foran Fylkeshuset i Sarpsborg hvor møtet ble holdt. Foto: Hedda Nossen

 

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth fortalte blant annet at kommunene skal jobbe med fortetting rundt stasjonene for å få mest mulig samfunnsnytte fra InterCity-satsingen. Foto: Hedda Nossen

Etter presentasjonene fikk deltakerne stille spørsmål til Jernbaneverket. Foto: Hedda Nossen