Jernbaneverket gjør flere grunnundersøkelser

InterCity-prosjektet vil utføre resistivitetsmålinger (ERT) på strekningen Nykirke – Barkåker fra 3. august - 9. august.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flere grunnundersøkelser utføres nå på strekningen Nykirke-Barkåker. Foto: Olav Sand, Jernbaneverket

ERT er en metode for å lete etter hvilke masser som finnes i undergrunnen og hvor dypt de ligger. Kabler, vannledninger og tilsvarende vil også bli registrert. Undersøkelsen innebærer at det skal strekkes elektriske kabler langs utvalgte linjer. Kablene kobles til elektroder som stikkes ned i bakken. Det injiseres deretter strøm med lav spenning i bakken og den elektriske motstanden i grunnen måles.

Området vil sikres under arbeidet og det vil bli gitt klarsignal når det er det i orden å krysse kabelen. På forhånd er berørte grunneiere blitt kontaktet via brev og telefon.

Skånsomme undersøkelser
Undersøkelsene vil bli gjennomført på en mest mulig skånsom måte, dette gjelder også i forhold til plassering av profilene. Enkelte profiler vil likevel krysse dyrket mark.

- Arbeidet utføres til fots av kun to mann og vil ikke etterlate seg store merker i terrenget, forklarer Olav Sand, assisterende prosjekteringsleder for delstrekningen Nykirke – Barkåker. Eventuelle skader på åkeren vil bli kompensert med erstatning.

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider. Endelig trasé skal fastsettes gjennom arbeidet med reguleringsplan.