InterCity-planene engasjerer Vestfoldpolitikere

Gårsdagens møte i Plattform Vestfold var det første etter valget med mange nye politiske representanter til stede og viste at engasjementet rundt InterCity-utbyggingen er stort.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planleggingsleder for Tønsberg-Skien, Morten Klokkersveen, gjorde rede for utfordringene og mulighetene med ny stasjonsplassering i Larvik. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Prosjektdirektør for InterCity, Anne Siri Haugen, åpnet med å fortelle litt om historikken og premissene for den InterCity-planleggingen som ligger foran oss før planleggingsleder for strekningen Nykirke-Barkåker, Elsebeth Bakke, og planleggingsleder for Tønsberg-Skien, Morten Klokkersveen, gjorde rede for status på planarbeidet for strekningene sine.

Engasjerte politikere
Kristin Saga, regiondirektør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) sa hun var imponert over  den jobben Jernbaneverket nå gjør. Hun oppfordret politikerne til å være tålmodige og ikke ta noen beslutninger før hele konsekvensutredningen er ferdig presentert.

Kristin Saga, regiondirektør i (NHO), oppfordret politikerne til å være tålmodige og ikke ta noen beslutninger før hele konsekvensutredningen er ferdig. Foto: Hilde Lillejord/JBV

- Vent til Jernbaneverket legger frem sin samlede utredning og sitt endelige forslag til korridor før dere bestemmer dere, dette gjelder spesielt for Nykirke – Barkåker, sa hun under møtet.

- Vi skal vente med å konkludere, men vi vil ikke vente med å mene noe, svarte Hans Hilding Hønsvall (KrF) på Sagas oppfordring, før han la til at han forstod utfordringene med å bygge ny jernbanetrase gjennom Vestfold.

Prosjektdirektør Anne Siri Haugen la til at det er viktig at utredningsmaterialet sees i sammenheng.
- Alt utredningsmateriale legges ut samlet. For Nykirke – Barkåker blir alt utredningsmaterialet og vår anbefaling offentlig når vi oversender forslaget til kommunedelplan. Jernbaneverket må også være tydelige på hvilke spørsmål det er mest relevant å jobbe med i de ulike planfasene, sa Anne Siri Haugen.

Ulike prioriteringer 
Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch (H), understreket at hans engasjement for en sentrumsnær stasjon fremdeles står fast, mens ordfører i Larvik, Rune Høiseth (Ap), var opptatt av at vi må ha gode planprosesser og holde trykket oppe.
- Jo raskere vi kan konkludere i fellesskap, jo bedre er det, spesielt i Larvik, understreket han.

- Vi skal være konstruktive, men et forslag uten stasjon i Stokke er uaktuelt for oss, svarte Nils Ingar Aabol (Ap), varaordfører i Stokke, og var tydelig på at han vil bruke enhver anledning på å kjempe for stasjon i tettstedet sitt. 

Den nye fylkesordføreren i Vestfold, Rune Hogsnes (H), avrundet dagens møte med en tydelig oppfordring til politikerne om å tenke utviklingsmuligheter for byene mens de venter på Jernbaneverkets planlegging.
- Jeg håper dere kan bruke tiden fram til planprogrammet blir lagt frem til å komme med innspill gjennom de lokale prosessene. Tenk på hvordan dere kan bidra til knutepunktutvikling rundt en ny jernbanestasjon og hva dette kan bety for byutviklingen.

Etter innleggene, fikk prosjektdirektør Anne Siri Haugen anledning til å snakke med og få innspill av politikerne i Vestfold. Foto: Hilde Lillejord/JBV