Ekspertverksted og mulighetsanalyse

Torsdag 17. september var det igjen duket for mulighetsanalyse av Larvik, denne gangen hos Jernbaneverkets rådgiverkontor i Sandvika.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Det er Statens vegvesen som arrangerer dette verkstedet, med Larvik kommune og Jernbaneverket som medarrangører. Sammen med eksperter innen byplanlegging, fikk arrangørene jobbe videre med analysene fra forrige verksted som ble arrangert i Larvik før sommeren. Poenget med mulighetsverkstedet er å samle ulike aktører for å se på hele transportsystemet i byen i tillegg til og i sammenheng med jernbanen.

Terje Grennes fra Norconsult drøfter hva som ligger bak befolkningens transportvalg i en by. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Fire trinn
Deltakerne i gårsdagens verksted ble guidet gjennom et firetrinnsprinsipp hvor de først ble bedt om å tenke nytt og se etter et framtidsrettet transportsystem som legger til rette for at kollektivtrafikk, sykkel og gange skal bli et godt alternativ til dagens bilbaserte transportsystem i Larvik.

Strakstiltak
Deretter skulle de se på om det var mulig å gjennomføre mindre omfattende løsninger for å optimalisere det eksisterende systemet: Finnes det noen grep som kan gjøres innenfor de eksisterende rammene? Er det noen tiltak som kan iverksettes relativt raskt uten for store kostnader? Forslagene herfra skulle igjen kunne tas over i neste fase som gikk på hvilke løsninger som er mulig å gjennomføre med en begrenset ombygging. Til slutt fikk deltakerne begynne å jobbe med hva som må bygges nytt for å komme fram til den optimale utviklingen av transportsystemet i Larvik.

Planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket (midten i bildet) betrakter Jomar Lygre Langeland fra Civitas (til venstre) sine forslag. Foto: Hilde Lillejord/JBV

- Hensikten med disse verkstedene er å få opp et mangfold av ideer og løsninger som vi kan ta videre inn i utredningen, forklarer planleggingsleder Morten Klokkersveen fra Jernbaneverket og prosjektleder Eva Preede fra Statens vegvesen. Mange av ekspertene som er med på verkstedet kjenner ikke Larvik by innenfra, men er dyktige byplanleggere som kan se på utfordringene med et nytt blikk.

- Vi ønsker et bredt spekter innspill, men det blir fort konkret i en liten by. Det skal det trolig også være, avslutter prosjektlederne som var fornøyd med de mange og varierte forslagene som kom i løpet av dagen.

Ideene fra gårsdagens verksted vil bearbeides av prosjektgruppen i etterkant. Sammen med planforslagene som foreligger fra tidligere prosesser, skal dette være grunnlaget for arbeidet som skal gjøres på verkstedet med lokale aktører 2. november i Larvik.

Prosjektleder Eva Preede fra Statens vegvesen, tegner ivrig sine forslag til infrastruktur på kartet over Larvik. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Lene Stenersen fra Statens vegvesen illustrerer sine forslag som må til for å redusere bilbruken i Larvik. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Det finnes mange løsninger, men hvem har ansvaret for å iverksette dem? Foto: Hilde Lillejord/JBV

Anne Therese Anvik fra Larvik forklarer hva som hittil har vært viktige tiltak for Larvik kommune. Foto: Hilde Lillejord/JBV

Sammen med eksperter innen byplanlegging, fikk arrangørene jobbe videre med analysene fra forrige verksted som ble arrangert i Larvik før sommeren. Foto: Hilde Lillejord/JBV