Siste tildeling av strekningsvise rådgiverkontrakter for IC

Onsdag 4. mars tildelte Jernbaneverket de tre siste av i alt syv strekningsvise rådgiverkontrakter for InterCity-strekningene. Kontraktene gikk til Rambøll/Sweco ANS, Norconsult AS og COWI/Multiconsult.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbanedirektør Elisabeth Enger signerer innstillingen for de tre siste strekningsvise rådgivningskontraktene.Prosjektdirektør i Jernbaneverket InterCity, Anne Siri Haugen, er svært fornøyd med tilbudene som har kommet inn.

- Vi er har fått veldig gode tilbud også i denne runden, og er sikre på at vi får med oss de beste til å løse disse spennende og krevende planleggingsoppgavene, sier prosjektdirektøren. – Prosjektet InterCity har passert en viktig milepel nå som tilbudsfaser med evaluering og forhandlinger ligger bak oss. Vi gleder oss veldig til å rette all innsats mot selve planleggingen!, sier Anne Siri Haugen. 

Tildelingen av de tre siste strekningsvise rådgiveroppdrag gikk til:

  • Dovrebanen Sørli – Hamar – Lillehammer: Rambøll/Sweco ANS. Dette skal være et samarbeid mellom Rambøll AS og Sweco AS.
  • Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik og Skien – Porsgrunn: Norconsult AS. Norconsult AS har med seg Asplan Viak AS i et tett samarbeid.
  • Østfoldbanen Haug – Seut – Fredrikstad – Sarpsborg – Halden – grensen: COWI/Multiconsult. COWI AS og Multiconsult AS danner et «joint venture» for oppdraget.