Informasjonsdager i Drammen

Forslag til planprogram for nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen er på høring frem til 19. juni. I den forbindelse har Jernbaneverket hatt flere informasjonsmøter for interesserte.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I overkant av 40 personer møtte til informasjonsmøte om nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen på Sundland 19. mai. Foto: Hedda NossenTil sammen har ca. 60 naboer og andre interesserte møtt opp på informasjonsmøtene og de åpne kontordagene som hittil har vært holdt. Mange har stilt spørsmål om hvordan det nye dobbeltsporet vil berøre deres bomiljø og om hvilke muligheter de har for å medvirke i prosessen.

- Vi er veldig tidlig i prosessen og vi har derfor ikke svar på alle detaljer. Det er nå vi starter arbeidet for å finne ut hvilken av de fire utredningskorridorene som totalt sett er den beste, forteller planleggingsleder Sverre Lerbak.

Jernbaneverket er opptatt av at dette skal være en god prosess for de som bor i og ved utredningskorridorene og ønsker derfor å få en rask avklaring av trasékorridor.

- Planprogrammet er ute på høring, så nå har dere mulighet til å komme med innspill på metodikk, utredningskorridorer og utredningstemaer. Det vil bli flere runder hvor dere har mulighet til å påvirke planene. Neste gang er når kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut på høring våren 2016, sier planleggingslederen.

Presentasjonen fra informasjonsmøtene finner du til høyre på denne siden.

Husk fristen for merknader 19. juni
Planprogrammet er «planen for planen». Den beskriver hvilke korridorer som skal utredes, hvilken metodikk som skal benyttes og hvilke utredningstemaer Jernbaneverket skal se på i arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning. Det er disse temaene Jernbaneverket nå ønsker å få innspill på i høringsperioden.

Fristen for å sende inn merknader til planprogrammet er fredag 19. juni 2015. Alle interesserte kan sende skriftlige innspill og merknader til forslaget til planprogram på epost til postmottak@jbv.no eller per post til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar. Merk innspillene med "InterCity-prosjektet høringsuttalelser Planprogram Drammen-Kobbervikdalen".

Fortsatt mulig å møte Jernbaneverket
Det er fremdeles muligheter for å møte Jernbaneverket og komme med spørsmål og innspill til planprogrammet. Onsdag 3. juni har Jernbaneverket åpen kontordag på Skoger skole og torsdag 4. juni er det åpen kontordag på NSBs lokaler på Sundland. Les mer om møtene her.