Høringsfasen i gang for Sørli - Brumunddal

Høringsutgaven til planprogrammet for Sørli - Brumunddal ble i går kveld offentliggjort på lanseringsmøte i Hamar.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Ordfører i Hamar, Morten Aspeli, prosjektdirektør Anne Siri Haugen og planleggingslederne, Harald Monsen og Sverre Setvik, er glade for at planleggingen for Sørli - Brumunddal nå er i gang.

Rundt 100 personer var til stede da forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Sørli – Brumunddal ble offentliggjort i Hamar i går kveld. Frem til 15. februar kan nå alle komme med innspill til forslaget til planprogrammet som nå foreligger og kan lastes ned og leses her. Ved fremleggelsen av forslaget til planprogrammet, som er “planen for planen”, er nå den formelle planleggingen av dobbeltsporet Sørli - Brumunddal i gang etter Plan og bygningsloven.

- Akkurat nå startet planleggingen av dobbeltsporet Sørli - Brumunddal. Vi har utredet i årevis, men nå er vi i gang med planleggingen. Det er en viktig milepæl, sa prosjektdirektør for InterCity-prosjektet til applaus fra de fremmøtte da hun åpnet lanseringsmøtet i Hamar.


Mange alternativer utredet

Gjennom flere år er mange alternativer og forslag utredet, blant annet gjennom høyhastighetsutredningen, konseptvalgutredning for Intercity og mulighetsstudie. Trase-alternativene som nå ligger i forslag til planprogram er de alternativene som best tilfredsstiller kravene til en moderne og kapasitetssterk jernbane, sentral stasjonslokalisering, stasjon i dagen og lave investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader.

- Jernbaneverket har fått klare føringer i statsbudsjettet når det gjelder økonomi og fremdrift i InterCity-utbyggingen. Hvis noe blir dyrere enn planlagt på én strekning, må kostnadene reduseres et annet sted. Vi ønsker mest og best mulig jernbane for pengene, understreker Anne Siri Haugen.

 

Gi innspill

Forslag til planprogram for Sørli-Brumunddal ligger nå ute i ti uker, frem til 15. februar 2015. I denne perioden kan alle interesserte sende skriftlige innspill og merknader til forslaget til planprogrammet som:  

·  skal avklare hvilke alternativer som skal være med inn i kommunedelplanprosessen

·  beskrive hvilke tema som skal analyseres med hvilke metoder (slik at arbeidet med kommunedelplanen ender opp med ett anbefalt alternativ)

·  hvordan medvirkningen skal være

Merknadene merkes: “InterCity-prosjektet høringsuttalelser planprogram Sørli – Brumunddal”

Merknader sendes pr. post til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar

Eller pr. e-post til: postmottak@jbv.no

Frist for uttalelser er 15. februar 2015.

Alle innspill gås gjennom ved merknadsbehandlingen av planprogrammet i mars 2015. Deretter sendes planprogrammet til kommunene for vedtak.

Politikerne vedtar

Det er politikerne i de tre kommunene Hamar, Ringsaker og Stange som skal vedta planprogrammet etter at høringsperioden er over og Jernbaneverket har tatt stilling til høringsuttalelsene.

- Vi er glade for at vi har kommet dit vi nå er i arbeidet. Vi står foran et veldig viktig arbeid fremover og ser frem til gode prosesser sammen med Jernbaneverket i dette arbeidet, sa ordfører i Hamar, Morten Aspeli, på lanseringsmøtet.

Etter planen skal man høsten 2016 sitte igjen med en valgt trasé for dobbeltspor på hele strekningen Sørli – Brumunddal. Da kan arbeidet med reguleringsplan starte. Reguleringsplan er trinnet før byggestart i forhold til Plan og bygningsloven.

 

Planprosessen Sørli - Brumunddal

• Høring av planprogrammet 8.12.14 -15.2.15
• Merknadsbehandling av planprogrammet (mars 2015)
• Kommunene fastsetter planprogram (april 2015)
Planprogrammet vil bestå av en felles del for de tre kommunene (Kap. A) og en særdel, dvs. en egen del for hver kommune (Kap. B)
• Kommunedelplanarbeid
-Offentlig ettersyn (vår 2016)
-Vedtak (høst 2016)
• Reguleringsplan: Oppstart 2016

 

Informasjonsmøter i kommunene 

I høringsperioden avholdes egne informasjonsmøter i de tre kommunene. Jernbaneverket er tilgjengelige for spørsmål til høringsutgaven til planprogram i de tre kommunene på følgende datoer:

Stange: Mandag 12. januar kl. 19.00, Stange rådhus

Ringsaker: Onsdag 14. januar kl. 18.30, Ringsaker kommunehus, Brumunddal  

Hamar: Tirsdag 20. januar kl. 19.00 på Gregers

 

I desember ble det også avholdt egne informasjonsdager i de ulike kommunene.

Følg med her på våre nettsider www.jernbaneverket.no/intercity og kommunenes nettsider for mer informasjon. 

 

Kontakt:

Spørsmål knyttet til kommunedelplanen og forslaget til planprogram kan rettes til InterCity-prosjektet i Jernbaneverket:

Planleggingsleder Sørli – Hamar v/ Harald Monsen, monhar@jbv.no, 918 11 628 Planleggingsleder Hamar – Lillehammer v/ Sverre N. Setvik, sesv@jbv.no, 922 87 758

Kommunikasjonsleder Ingunn Monstad, ingunn.monstad@jbv.no, 976 12 100