Grunnboringer i Moss starter nå

Jernbaneverket starter nå grunnboringer i Moss på strekningen Sandbukta – Moss - Såstad. Dataene som samles inn om grunnforholdene skal brukes i arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor på strekningen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Borerigg i felt. Dataene om grunnforholdene som samles inn av en slik borerigg skal brukes i arbeidet med reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Sandbukta-Moss-Såstad.

 

I første omgang starter arbeidet nord for Kransen og i nærheten av Gregersgate.

Grunnlaget for boringen er vedtatt planprogram for reguleringsprosessen for strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Grunnundersøkelsene blir et viktig faktagrunnlag for detaljering av linjevalg, reguleringsarbeid og utarbeidelse av teknisk detaljplan.

Planleggingsleder Trygve Sørbø Kvarme gleder seg til å starte med grunnboringer på strekningen Sanbukta-Moss-Såstad- Vi har også gjort grunnboringer i samband med de tidligere planfasene, men det er standard prosedyre at vi supplerer disse med mer detaljerte undersøkelser nå i denne fasen, opplyser planleggingsleder Trygve Sørbø Kvarme i Jernbaneverket.

- Vi trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også godt utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trase og byggearbeider, og det er derfor ingen direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Endelig trase skal fastsettes gjennom arbeidet med reguleringsplan, påpeker Kvarme.

 

Kontakter grunneiere
Grunnundersøkelsene utføres for Jernbaneverket av firmaet Cowi AS. Gjennom hele 2015 vil det bli gjennomført undersøkelser på den aktuelle strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. I forkant av boringene kontaktes de aktuelle grunneierne og avtale inngås før undersøkelsene starter. De første grunneierne vil i løpet av uken kontaktes for avtale om tiltrede.

- Dersom vi blir tatt vel i mot av grunneierne, vil boringen starte allerede denne uken, sier planleggingsleder Trygve Sørbø Kvarme.

I første omgang er det cirka 30 hull som skal borres. I forbindelse med planlegging, prosjektering og bygging av det nye dobbeltsporet vil det bli gjennomført flere runder med grunnundersøkelser for å sikre godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.