De tre siste InterCity-kontraktene signert

Jernbaneverket signerte i dag de tre siste store rådgiverkontraktene for strekningsvis InterCity-planlegging: Kontraktene gikk til Rambøll/Sweco ANS, Norconsult AS og COWI/Multiconsult.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I signeringsmøtet mandag 16. mars understreket jernbanedirektør Elisabeth Enger og prosjektdirektør for InterCity-prosjektet i Jernbaneverket, Anne Siri Haugen, at de var svært fornøyde med å ha tildelt og signert alle de strekningsvise rådgiverkontraktene for InterCity. Det er en milepæl at den strekningsvise planleggingen nå er ordentlig i gang på alle InterCity-strekningene. 

- Vi har fått veldig gode tilbud også i denne runden, og er sikre på at vi får med oss de beste til å løse disse spennende og krevende planleggingsoppgavene. InterCity-prosjektet har passert en viktig milepel nå som tilbudsfaser med evaluering og forhandlinger ligger bak oss. Vi gleder oss veldig til å rette all innsats mot selve planleggingen, sier prosjektdirektør Anne Siri Haugen. 

Tildelingen av de tre siste strekningsvise rådgiveroppdrag gikk til:

Dovrebanen Sørli – Hamar – Lillehammer:
Rambøll/Sweco ANS. Dette skal være et samarbeid mellom Rambøll AS og Sweco AS.

Vestfoldbanen Tønsberg – Larvik og Skien – Porsgrunn:
Norconsult AS. Norconsult AS har med seg Asplan Viak AS i et tett samarbeid.

Østfoldbanen Haug – Seut – Fredrikstad – Sarpsborg – Halden – grensen: COWI/Multiconsult. COWI AS og Multiconsult AS danner et «joint venture» for oppdraget. 

Oppdragene starter i ulike planfaser, og inkluderer alle ulike opsjoner i varianter som tar høyde for ulike organiseringsformer og om det velges totalentrepriser eller utførelsesentrepriser. Dersom alle trinn i opsjoner utløses vil de vare helt til oppfølging i byggefasen.

 

Viktig med kostnadskontroll

Jernbaneverket søker løsninger som kan planlegges, bygges, driftes og vedlikeholdes rasjonelt, og som er funksjonelle for den trafikken som skal avvikles på moderne banestrekninger i et langsiktig perspektiv. Investeringsmidlene skal dekke hele InterCity-området. Da er det ikke rom for å velge ekstravagante løsninger, eller å utvide omfanget.  

- Vi må være nøye med kostnader. Mange mener mye om ulike alternativ og løsninger, men vi har ikke penger nok til å alltid velge de beste løsningene. Vi skal velge de løsningene som er gode nok. Vi kan ikke kjøpe oss ut av vanskelige diskusjoner med å bruke ekstra penger. 100 millioner ekstra på en strekning, betyr 100 millioner kroner mindre et annet sted. Vi må være veldig tydelige på hva som er vårt oppdrag. Vi skal først og fremst bygge jernbane, understreker jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen er opptatt av at Jernbaneverket skal få mest mulig ut av skattebetalernes penger. Jernbaneutbyggingen skal være samfunnsøkonomisk lønnsom, kostnadene skal holdes i sjakk og det skal være et tett samarbeid med de ulike kommunene og aktørene om knutepunktutvikling rundt stasjonene, og å legge til rette for økt andel kollektivreisende, syklende og gående. 

 

Et felles ansvar

-  Vi har et felles ansvar for å få bygd hele InterCity-nettet. På Dovrebanen er for eksempel oppdraget vårt å få bygd dobbeltspor helt frem til Lillehammer. Plusser vi på for mye i Hamar, betyr det at vi ikke kommer helt frem til Lillehammer, forklarer prosjektdirektør Anne Siri Haugen.

-  Det er en formidabel satsning på jernbanen. Da jeg begynte å jobbe med jernbane hadde vi 6 milliarder på jernbanebudsjettet. I dag har vi over 18 milliarder. Men vi skal ikke stoppe med jernbaneutbygging etter InterCity-nettet, vi skal bygge mer jernbane og det kommer flere prosjekter fremover. Dette krever felles kompetanse og erfaringsutveksling mellom de ulike partene og rådgiverne som er engasjert i InterCity-planleggingen, mener Enger.  

- I så store oppdrag som dette vil vi utvikle og bygge kompetanse over mange år. Det som synes som en barriere i dag kan bli en styrke i fremtiden, mener Randi Svånå i Asplan Viak som skal jobbe med oppdrag for Vestfoldbanen.

 - Det er utrolig spennende tider, og så gøy at det er så mye positivitet!, avslutter jernbanedirektøren.

 

Klikk på bildekarusellen nedenfor for å se store bilder. Alle foto: Ingunn Monstad, Jernbaneverket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saken oppdateres