KVU IC - verkstedrapporter og situasjonsbeskrivelser

Rapportene fra fra de tre verkstedene og situasjonsbeskrivelsene er nå tilgjengelige, og ligger i linker til høyre på siden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

KVU-verkstedene for Vestfoldbanen (Larvik 4.-5. april 2011), Østfoldbanen (Ski 7.-8. april 2011) og Dovrebanen (Hamar 27.-28. april 2011) samlet et bredt spekter av interessenter, brukere, organisasjoner, fylker og kommuner på administrativt og politisk nivå. Deltakerne viste stort engasjement, og vi takker hjertelig for innsatsen!

Innspillene fra verkstedene tas med i det videre arbeidet. I løpet av sommeren skal prosjektet foreslå et begrenset antall konsepter til grundigere analyser for Jernbaneverkets ledelse og Samferdselsdepartementet.

Ved årsskiftet sendes konseptvalgutredningene både til Samferdselsdepartementet og på ekstern høring. Innen den tid skal det produseres rapporter på på ulike tema (behov, mål og krav samt alternativsanalyser) for hver av banestrekningene.

Prosjektet ønsker en åpen prosess, og delrapportene vil bli lagt ut etter hvert som de produseres.

Situasjonsbeskrivelsene
Situasjonsbeskrivelsen er et av grunnlagsdokumentene for arbeidet med å definere behov og mål for IC-tilbudet i regionene, og beskriver dagens situasjon med vekt på arealbruk, transportmarked og infrastruktur. Beskrivelsene ligger også til høyre.

 

Fra verkstedet for Dovrebanen. Foto: Thor Erik Skarpen.