Stor konferanse om InterCity-utbyggingen

27. oktober arrangerer Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet konferansen: "InterCity-utbyggingen - status og utfordringer framover". Det blir en spennende dag. Meld deg på nå!

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

27. oktober arrangerer vi konferanse om InterCity-utbyggingen.Konferansen vil gi oppdatert informasjon og bidra til nyttig erfaringsutveksling mellom involverte parter. Blant innlederne er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, konsernsjef Geir Isaksen fra NSB, fungerende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås og Østlandssamarbeidets leder, Ole Haabeth.

Bakgrunnen for konferansen er at Jernbaneverket og de åtte fylkeskommunene på Østlandet, som til sammen utgjør Østlandssamarbeidet, ønsker å bidra til at InterCity-trianglet kan bli bygd ut så raskt som mulig og senest innen 2030.
 

Konferansen skal bidra til:

- Å opprettholde fokus på InterCity-utbyggingen
- Nyttig erfaringsutveksling mellom involverte parter
- Oppdatert informasjon til de som ikke direkte er involvert i konkrete planprosesser

Målgruppen for konferansen er lokale, regionale og nasjonale politikere, andre sentrale planaktører, næringsaktører og interesseorganisasjoner.

Konferansen finner sted på Thon Hotel Opera i Oslo 27. oktober kl. 09.45 – 15.00

Konferanseprogram lastes ned her. Program med forbehold om endringer.

FRIST FOR PÅMELDING: 10.10.2014

Meld deg på konferansen her.